Lipari – Il maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia: Cuosi di casa nostra! di G. Giardina

Cuosi di casa nostra !.jpgCuosi di casa nostra !   di G. Giardina

( il testo è di una canzone  scritta nel 1984 premiato come miglior soggetto inedito )

http://www.bartolinoleone-eolie.it/Cuosi di casa nostra-di GGiardina.mp3
clicca sul triangolo bianco per ascoltare
                       

 

 

 

Mi veni di pinsari porcu munnu

chi s’avi a fari ‘nta sta vita ‘nfami

m’hannu trattatu cumu un vagabunnu

cumu si fussi un pezzu di litàmi .

 

                                         ‘Un sacciu s’haiu raggiuni oppuru  tuortu,

                                         ‘nta stu paisi u fannu tutti apposta,

                                           ti fannu caminari sempri o stuortu

                                           pa fini poi ‘nfilariti a supposta.

 

                                           Si ciercu di jarmarimi un  purtùsu

                                           pi ’abbuscàri un ticchiscieddu i pani

                                          ‘un lu po fari,”chissu è un  granni abusu”,

                                           tu ha campàri sempri cumu ‘on cani.

 

                                           Ma quannu è l’ura di li votazioni

                                           ti veninu a bussari ‘nte purtùna

                                           cumu si fussi pi gran devozioni

                                           p’ognunu assicurarisi a pultrùna.

 

                                           Ormai chista è cosa risapùta,

                                           campàmu pi manciari du filùna,

                                           mentri sta genti i faccia ‘nsuvarùta…..

                                           si futti a li to spaddi…….li miliuna !!!

Lipari – Il maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia: Cuosi di casa nostra! di G. Giardinaultima modifica: 2013-11-15T09:49:00+00:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo