Genti d’aieri ‘nte me pinsieri!

di Giovanni Giardina

orgoglio.JPGE se gli Eoliani,avessero ancora un pizzico d’orgoglio !!!

Tutti  i tradizioni  ormai  i  pirdìmmu ,

passàru l’anni  e nni  nn’ accurgìmmu

E figghi nostri  chi  è chi ci amù ‘nzignàtu,

si  nni  vriognàmu  puru  du  passatu ?

 

Lassàtimi  però,  spizzàri  na  lancia,

c’ancora   c’esti  chiddu  ca  s’arrancia,

a curpa  ci a dugnu  a ccu  è chi  fasci i liggi

c’arruvinàru  a  nnuautri  e  puru  e figghi.

 

Oggi scrittùri di libri  nn’avìmu  tanti             

ma scrivunu  supa  a uomini ‘mportanti;

I poviri, quannu mai hannu fattu storia,

è  miegghiu  cancellalli   da  memoria !

 

U Cefalu ,Matarazzu, Lo Riziu, a Zoppa ,a Pattisana, a Pilusa,

Spada, Baldi,Jacunu,,,Ruggieru,Viddanti,Sapienza,Liuni, Reitanu

Mirrina,Mannellu,Monti, Cavalieri, Merlu, u Craparieddu, Larienzu,

Saccu i pagghia, Turi ‘mpiriali, Cocomero, Mastru Nofriu ,Basili,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Rodà, Croscheta,Micu u curtu,, Minicu Ziinu, Turipappa,Restuccia.

(Dai  cuntadini  ‘nfinu  ai commercianti)

                                        

E scusàti, si mi fiermu  cca  e ‘un vaiu cchiù avanti

ca carta  è picca .chidda  c’haiu  davanti.

su tutti  nuomi  ca oggi ‘un  tiranu  sordi

miegghiu  lassalli  stari, miegghiu  ti scuordi !

 

Quannu  mai  ha  cuntàtu   l’artigianu ?

 Miegghiu canciu discursu  e lievu  manu ;

Cunsidiràti  na  massa  d’ignoranti,

ma intantu   purtàru  un  Paisi  avanti !

 

Quantu  Mastri !  Quantu  Artigiani !

Uomini senza pinna, chi caddi e mani,

senza  ripuosu,  senza  mai  riggiettu

ma chini  d’amuri e chini di rispiettu.

Poi,‘un ci nni fu unu, a ccu pigghui, pigghiu,

c’on  ci  desi  l’avveniri  a lu so figghiu.

 

Oggi pi ddi  mistieri  si  prova sdiegnu,

ormai ‘un sunnu cchiù fonti  i uadagnu.

Ma  puru  ca  si  vulissi  unu  ‘mparàri,

mu sapìti diri cu è chi  l’avi  a ‘nzignàri ?.

 

Tutti  li santi  jorna  parlamu  i crisi,

e  c’on s’arriva  mancu  a fini o misi,

si oggi un  giuvani  voli  travagghiàri :

pó fari sulu a prova  d’ emigràri !

Genti d’aieri ‘nte me pinsieri!ultima modifica: 2012-08-19T10:25:16+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo