Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia.

 Genti d’aieri  ‘nte me pinsieri !    di Giovanni  Giardina giovannigiardina.jpg

http://www.bartolinoleone-eolie.it/Genti daieri nte me pinsieridiGGiardina.wma

Ah! si  l’Eoliani, avissimu ancora un pizzicu d’orgogliu !!!

Tutti  i tradizioni  ormai  i  pirdìmmu ,

passàru l’anni  e nni  nn’ accurgìmmu.

d’altrondi  e figghi  nostri, chi  è chi ci amù ‘nzignàtu,

si  nni  vriognàmu  puru  du  passatu ?

 

Lassàtimi  però,  spizzàri  na  lancia,

c’ancora   c’esti  chiddu  ca  s’arrancia,

a curpa  ci a dugnu  a ccu è chi  fasci i liggi

c’arruvinàru  a  nnuautri  e  puru  e figghi.

 

Oggi i cu scrivi  libri ci nn’è  tanti             

 ma parlanu  di  cuosi cchiù ‘mportanti;

di cunfinàti,di mafiusi, di criesi  e Santi,

 i poviri, quannu mai hannu fattu storia,

 è  miegghiu  cancellalli   da  memoria !

 

U Cefalu , Matarazzu, Lo Riziu, a Zoppa, a Pattisana, a Pilusa, Rodà, Costa,

Belletti, Spada, Baldi, Jacunu,,, Ruggieru, Viddanti, Sapienza, Liuni, Reitanu,

Mirrina, Mannellu, Monti, Cavalieri, Merlu, u Craparieddu, Larienzu,

Saccu i pagghia, Turi ‘mpiriali, Mastru Nofriu, Basile, Croscheta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Muntiliuni, Micu u curtu,  Minicu Ziinu, Turipappa, Restuccia.

( Dai  cuntadini  ‘nfinu  ai  commercianti )

                                         

E scusàti, si mi fiermu  cca  e ‘un vaiu  cchiù  avanti,

ca u  fogghiu è nicu , chiddu  c’haiu  davanti.

su tutti  nomi  ca  ‘un  tiranu  sordi

miegghiu  lassalli  stari, miegghiu  ti scuordi !

 

Quannu  mai  ha  cuntàtu   l’artigianu ?

Miegghiu canciu discursu  e lievu  manu ;

Cunsidiràti  na  massa  d’ignoranti,

 ma intantu   purtàru  un  Paisi  avanti !

 

Ah quantu  Mastri !  Quantu  Artigiani !

Uomini senza pinna, chi caddi e mani,

senza  ripuosu ,  senza  mai  riggiettu

ma chini  d’amuri e degni  di rispiettu.

E poi,‘un ci nni fu unu, a ccu pigghui, pigghiu,

c’on  ci  desi  n’avveniri  a lu so figghiu.

 

Oggi pi ddi  mistieri  si  prova sdiegnu,

ormai ‘un sunnu  cchiù  fonti  i uadagnu.

Ma  puru  ca unu  si  vulissi  ‘mparàri,

mu sapìti diri, cu è chi  l’avi  a ‘nzignàri ?.

 

Tutti  li santi  jorna  parlamu  di crisi,

e  c’on s’arriva  mancu  a fini o misi,

s’on  giuvani  oggi voli  travagghiàri :

pó  fari  sulu  a  prova  ad  emigràri !

Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia.ultima modifica: 2013-05-18T13:10:00+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo