Lipari – Il maestro Giovanni Giardina, poesia recitata; ‘Nta stati o me paisi! di G. Giardina

1 'Nta stati o me paisi !.jpghttp://www.bartolinoleone-eolie.it/Na-stati-o-me-paisi-di-GGiardina.mp3

clicca sul triangolo bianco per ascoltare

2 'Nta stati o me paisi.jpg

 

‘Nta stati o me paisi!  di G. Giardina-18-07-2013-

                                      

                                  

 

                                         Si Diu  nun m’avissi datu aiùtu,

                                   a st’ura ….già mi nn’avissi  iùtu ,

                                   Nun bastava ca ‘nto‘nviernu  stàmu  esiliàti ,

                                   pi cumpletari , ci mancava sulu a stati !

 

                                   Pi  nesciri fora e  ghirimi  a svagàri

                                   nu sacciu  mancu iò  p’unni pigghiàri.

                                   E l’ammininistraturi  allura, chi ci stà a fari ?

                                   Tra chiddu co n’ha fattu  e chiddu c’on fasci nenti,

                                   mi livàru puru  u spassu, di iri o Portinenti .

 

                                   Scuola, giustizia, trasporti, sanità, ecc..

                                   su tutti segni di alta civiltà !!

                                   Ma n’uautri , simu sulu buoni pi pagàri ,

                                   e quannu  poi ha bisuognu , eh ! pò cripàri !

 

                                   Mi disci u dutturi : “ Niesci, vatti a svagàri ”

                                 “Unni ? Quannu ? S’on truovu mancu u largu pi pisciàri,”

                                   A machina mia, già  l’ebbi a fermàri,

                                   pirchì ‘nta  stu paisi, ‘un si pò  cir-co-là-ri !!

 

                                   Machini, casini, divieti unni và và,

                                   questa è la nuda e cruda  realtà !

                                   Ca scusa ca i turisti  portanu  sordi,

                                   nuautri , nni ritruvàmu  cchiù ‘nta merda !

 

                                   Tra fiesti, fistini, sonàti , cazzi e mazzi,

                                   c’esti cu futti  e cu è chi fa ’ntrallàzzi ,

                                   e u rincoglionitu, dintra,  nun  capisci,

                                   quannu  cumincia  a stati e quannu finisci !

                                       

                                   E allura u  svinturàtu  ch’avi  a fari ?

                                   Mancu na vuccàta d’aria pò  pigghiàri !

                                   Stàsci crusciàtu  dintra e si dumanna,

                                   sa sua è  pinitenza, o na  cunnana .

 

                                   L’anzianu,u sciuncu, u poviru, u disgraziàtu,

                                   quannu  mai,  ha  statu  cunsidiràtu ?

                                   Smanìa dintra ,di niervi mancu  mancia,

                                   e spera sempri , ca  musica  ci cancia !

 

                                   Comunque :  Iò stu Sinnacu u ringraziu,

                                   ca pi l’aria, ancòra ‘un  pagu  daziu

                                   e quannu mi  fazzu cacchi  caminàta,

                                  ‘un pagu  ancòra  a  carta  bullàta  !

Lipari – Il maestro Giovanni Giardina, poesia recitata; ‘Nta stati o me paisi! di G. Giardinaultima modifica: 2013-07-28T10:30:00+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo