Si nni resta!…

di  Giardina  Giovanni        

giovanni2.JPGIò  mi  curcu  ‘nta  stu  liettu

cu  Gesù  vigghia  lu  piettu

corpu  dormi  e  l’alma  vigghia

veni  Gesu  e  si  la  pigghia.

 

L’operaiu,   s’arripigghia

veni  Monti  e si li pigghia

e  p’arriggittari  i  cunti

i  negozi  fannu  i  scunti

 

‘Un  ci  iri  pa  pinsioni

vá  misurati  a  prissioni

ca  saluti  va  cchiù  mali

sta  chiudennu  lu  spitali

 

‘Un po’  fari  mancu a figghia

un  c’è  nuddu  ca  ta  pigghia

u  parrinu  già  ‘nnu  dissi

‘un  si  cantanu  cchiù  missi

 

Di  la  banca  ‘un  ti  fidàri

puru  u  culu  si  fà  dari

passa  u  tiempu  e  si  dispèra

cu  o  travagghiu  ancòra  spera

 

E  pi  nun  canciàri  a prassi

u  Comuni  aumenta  i  tassi

pu  ‘nni  fari  cchiù viaggiari

pronti  i mezzi  pi  tagghiari

 

‘Un  pinsamu  sempri  mali

già è passatu  lu  Natali

pi  regali  sunnu  duogghi

senza  sordi  t’arricuogghi

 

‘Un  finisci  lu  malannu

ora arriva  Capu  d’annu

cu  l’iniziu  i  l’annu  nuovu

si  ‘nni  resta…pu  rinnuovu.

Si nni resta!…ultima modifica: 2012-12-30T08:58:52+01:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo