Viu pici

ggiardina.jpgdi Giovanni Gardina

Si  viu  chi  succedi  tutti  i  jorna…………… viu  pici !

Si  viu  cumu  si  presenta  stu  futuru,…………viu  pici !

Si  viu   chi  ‘nni  riserva   sta  natura…………viu  pici !

Si  viu  quantu  muorti  tutti  i  jorna  ……….viu  pici !

 

Si  viu   quantu  guerri  ca  ci  sunnu…………viu  pici !

Si  viu  quanta  fami  c’e’ n’to  munnu..……viu  pici !

Si  viu   ca la  paci  va   mancannu…………viu  pici !

Si  viu    tutti  jorna   sti disastri……………..viu  pici !

 

Si  viu  tutti  i  jorna   tirrimota………………..viu  pici ! 

Si  viu  ca  si  svigghianu  i  Vurcani………….viu  pici !

Si  viu  tutti  i  jorna   mareggiati……………..viu  pici !

Si  viu  n’to  munnu  tutti  st’alluvioni………viu  pici !

 

Si  viu   qual’e’ a sorti  pi l’anziani ………..viu  pici !

Si  viu  cumu   crisci  la  famigghia………..viu  pici !

Si  viu  cumu  e’ oggi  l’amicizia………….viu  pici !

Si  viu   l’avveniri   pi  sti  figghi………….. viu  pici !

 

Si  viu  qual’e’ a sorti  i  stu  Paisi……………viu  pici !

Si  viu  cumu  sarannu  sti  elezioni……………..viu  pici !

Si  viu  i  disoccupati  ca ci  sunnu……………viu  pici !

Si  viu  cumu  aumentanu  sti  tassi………….viu  pici ! 

E  maliciu   a  terra…………………..   ca  mi  fici  !

Viu piciultima modifica: 2012-03-17T10:20:45+01:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo