L’amore, lo spregio e lo sfregio

1059884611.JPG
di Silvia Carbone

L’AMORE

Cruci d’u Munti Rosa
 
Cruci d’u Munti Rosa
cruci ‘ranni
supa ‘na criesia nica
e sulitaria
ch’i vrazza apierti
o’ vientu
o’ suli
all’aria ,
tu ca t’affacci
sup’a setti chiuri
di gioia
di ducizza
e di duluri,
suspisi sup’o mari
di la ‘stati,
setti chiuri
di loto
già chiuruti,
pruteggimi
ti prego
cruci mia
e ‘nsignami qual’esti
a giusta via!
Cruci d’u Munti Rosa
cruci ‘ranni
ca si vidi
arrivannu
‘i tutt’i vanni,
e ti vidi p’i l’urtima
la genti
quannu parti
p’a vot’o continenti,
picchì si sempri trista
e sulitaria?
‘Un  t’abbastanu
l’acedda
‘u suli
e l’aria?
Fursi sì tantu javuta
e ‘mpurtanti
cà piurdisti
u cuntattu
cù la genti?
pirchì veninu a ‘ti
di tutt’i vanni?
forsi pirchì
faciennu ‘u viaggiu
l’uomo addiventa
bonu,
giustu
e saggiu?
Cruci d’u Munti Rosa
cruci ‘ranni
puru jò ti guardu
e viu
di tutt’i vanni
quannu partu
e arrivu
e di luntanu
sempri pi ti
c’u gestu di la manu
c’est’un salutu
e supr’e labbra mia
d’u cori
‘nchiana
un’avemmaria.
Cruci d’u Munti Rosa
cruci ‘ranni
accompagnami tu
ma ‘u pis’u cori
pigghiatilo tu
‘nta chissi granni  vrazza
e levami ‘ncuoddu
la tristizza
di lassariti ancora
sulitaria
o’ Munti Rosa,
o vientu
o suli
all’aria.

 

 
LO SPREGIO: sentimento di disprezzo; atto che si compie per manifestare disprezzo

monterosalosfregio.jpg
LO SFREGIO: taglio sul viso, cicatrice; taglio superficiale, graffo; [in senso figurato] disonore

L’amore, lo spregio e lo sfregioultima modifica: 2010-04-27T12:28:00+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo