Proverbi e detti siciliani

ggiardina.jpgdi Giovanni Giardina

18  PROVERBI   &  detti  siciliani   (Primo  capitolo )

1) Va  fasciti  beni  a  monasci  e  parrini !

2) A  iaddina  chi  camina  porta  sempri  a  vozza  china

3) A  iaddina  fasci  l’uovu e  o  iaddu  ci  bruscia  u  culu

4) A lingua  ‘un  havi  ossa , ma  rumpi  l’ossa

5) Amuri, biddizzi, e dinari, su tri  cuosi  c’on  si  ponnu  ammucciari

6)  Ascieddu  ‘nta  gabbia,  o  canta  pi  ‘nvidia  o  canta  pi  rabbia.

7) Arburu  chi  nun  fa  fruttu,   tagghialu  m’pedi.

8) Unni  sunnu  viecchi  e  cauli  sciuruti,  chiddu  chi  fa’ ,fa’ …e’ tiempu  pirdutu !

9)  A  scecca  si  fa  manciari  u  culu  da  musca,  p’un  si  smoviri  a  cuda.

10 )  A  tavula  e’  stisa  e  a  cu  nun  mancia  perdi  a  spisa

11) Attacca  u  sceccu  unni  voli  u  patruni.

12 ) Mentri  u  miedicu  studi’a,  u  malatu  si  nni  va’.

13 )  Ci  dissi  lu  parrinu  o  sacristanu, a  un  parmu  du  me  culu….  cu  futti, futti.

14) Cu  mancia  pisci, cu  mancia  tunnina, tutti  uguali  abbriscimu  a  matina.

15) Chistu  lu  dicu  a  tti, sciuri  d’aranciu, io’ pi  l’amuri  tua, m’assiettu  e  manciu.

16) U  puorcu  s’ingrassa  sempri  ‘nta  munnizza .

17)  Nun  e’ tuttu  oru  chiddu  chi  brilla.

18) Patati,  fica  sicchi  e  banani,  sunnu  mienzu  pani .

SONETTO

Quannu  di  ssa  finestra  v’affacciati

i  raggi  o  suli  bedda    trattiniti

di  quanti  figghi  fisci  vostra  matri

vu  sula  all’uocchi  mia,  bedda  pariti

Proverbi e detti sicilianiultima modifica: 2012-01-19T07:29:49+01:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo