U vecchiu e u computer

di  Giovanni  Giardina  

computerevecchio.JPGOrmai  l’anzianu  ‘un’e’ cunsidiratu,

‘un’e’  cchiu’  degnu  d’essiri  ascutatu

finu’ quannu  u   piru,  dava i so  frutti,

ora c’on servi cchiu’…cu  si  nni  futti !

 

Si senti  sulu, cu e’ con’ebbi figghi,

cumu na porta, priva di  manigghi

chiddu ca  invesci fu,cchiu’ furtunatu

malidisci  puru u juornu  quannu e’ natu.

 

Oggi i figghi ,’un’hannu cchiu’ cuscenza,

‘un sannu cchiu’ chi e’ a  riconoscenza,

si  sentunu  ranni, pirchi’ missiru i pinni,

m’ancora a quarant’anni, vonnu i minni !

.

Pi  curpa di  tutti chisti  marchingegni,

si  fisciru  sucari  tutti  i meningi.

pi l’arti  di na vota  provanu  sdegnu

ormai, ‘un sunnu cchiu’ fonti i uadagnu!

 

U  munnu  ormai  e’ tuttu computerizzatu,

u viecchiu  si senti  cumu  on disgraziatu,

ora c’avia  bisognu,cchiu’ d’attenzioni

e’ sulu  tinutu  p’amuri  da pinsioni !

 

Navigati giuvintu’, curriti  forti !

Curriti  senza meta e senza sorti !

Ora  vi  fisciru  tutti  st’artifisci

e da buttana  d’iddi e cu li fisci.

 

Processi, cunnanni, politica,informazioni,notizie, elezioni,

Si  fannu  tutti :  pi  televisioni,

Programmi,dibattiti,,denunci,reclami,condoglianze,

 pagamenti, baci,abbracci , auguri, prenotazioni,

Si fannu  tutti  pi  via di st‘invenzioni:

(Skype, facebook, email,google, you tube, )

 

E u viecchiu  c’avi a fari, si po’ ammazzari ?

O puru,  a st’eta’, si po’ mettiri a studiari ?

Sicunnu  mi,  u  sangu  po’  jttari,!

S’ancora  cacchi  annu  voli campari !.

 

Ma  cumu , ‘un  l’hannu  dittu  sempri  i viecchi:?

“Ca  a  veccchia  avi’a  cent’anni  e  ancora  ‘mparava? “

Si ! :ma  e’ puru  veru , ca senza sti marchingegni, cchiossa’ campava!

 

U  vecchiu  perdi l’anni, ma no u guidiziu !

Quannu  si senti i dari: Na vasata,,na carizza,  n’abbrazzata,

na strinciuta i manu, na timpulata o na  sputazzata  n’faccia,

Vu  dicu ‘ncunfidenza:

Ca  prova cchiu’ piasciri……quannu  u fa i presenza !   

U vecchiu e u computerultima modifica: 2012-07-08T08:47:00+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo